CONDICIÓNS DE USO

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), María del Carmen Borrallo Pallas informa que é titular do sitio web www.briznas.com. De acordo coa esixencia do artigo 10 da citada Lei, Maria del Carmen Borrallo Pallas informa dos seguintes datos: 

O titular deste sitio web é María del Carmen Borrallo Pallas, con DNI 32775873E e domicilio social en Avenida Fernández Latorre n13, 15006 A Coruña. A dirección de correo electrónico da empresa é lanas@briznas.com

USUARIO E RÉXIME DE RESPONSABILIDADES

A navegación, acceso e uso polo sitio web de MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS confire a condición de usuario, pola que se aceptan, desde a navegación polo sitio web, todas as condicións de uso aquí establecidas sen prexuizo da aplicación da correspondente normativa de obrigado cumplimento legal segundo o caso. 

Este sitio web proporciona unha grande diversidade de información, servizos e datos. O usuario asume a súa responsabilidade no uso correcto do sitio web. Esta responsabilidad extenderase a: 

  • A veracidade e licitud das informacións aportadas polo usuario nos formularios extendidos por MARÍA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS para o acceso a certos contidos ou servizos ofrecidos pola web. 
  • O uso da información, servizos e datos ofrecidos por MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS contrariamente ao disposto polas presentes condicións, a Lei, a moral, as boas costumbres ou o orden público, ou que de calquera outro modo podan supoñer lesión dos dereitos de terceiros o do mismo funcionamento da web. 

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADE

MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS non se fai responsable do contido dos sitios web aos que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas no seu sitio web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún control sobre o contido doutros sitios da rede. Así mesmo, tampouco garantizará a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos a súa propiede aos que se poida acceder por medio de ligazóns. 

MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS declara ter adoptadas todas as medidas necesarias para evitar calquera dano aos usuarios do seu sitio web, que puideran derivarse da navegación dolo seu sitio web. En consecuencia, MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por internet puidera sufrir o usuario. 

MODIFICACIÓNS

MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS reservase o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso precio, no contido do seu sitio web. Tanto no referente aos contidos do sitio web, como nas condicións de uso do mismo, ou nas condicións xerais de contratación. Ditas modificacións poderán realizarse a través do seu sitio web por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumplimento durante o tempo no que se atopen publicadas na web e ata que non sexan modificadas válidamente por outras posteriores.